Sylwester Ołdak

Strona główna
-------------
Za 1% podatku leczymy najbiedniejsze, polskie dzieci
z krajów byłego ZSRR
Tysiące najuboższych, osieroconych, polskich dzieci z Kresów jest bezradnych i nieszczęśliwych z powodu chorób i schorzeń, które często zostały błędnie zdiagnozowane jako ciężkie lub nieuleczalne. Niekoniecznie musi tak być! Działalość Expatrii już od 10 lat potwierdza, że niektóre z tych dzieci udaje się przywrócić do zdrowia przeprowadzając operacje i leczenie w Polsce. Jednak jest to możliwe tylko dzięki finansowemu wsparciu ludzi dobrej woli. Prosimy o wsparcie, prosimy o 1% podatku na chore dzieci.

Dzięki życzliwości naszych darczyńców, w ubiegłym roku zebraliśmy 170 000 zł z datków pochodzących z 1% podatku! Suma ta pozwoliła nam pomóc szóstce dzieci oraz rozpocząć leczenie kilku kolejnym!